Giới thiệu Thủ tục hành chính Tin tức sự kiện Dự án VLAP Văn bản quản lý điều hành Thông tin thu hồi đất Giới thiệu các khu đất sạch Thông tin giá đất cụ thể Thông tin hủy GCN SDĐ Kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch ngành TNMT Lịch công tác của Ban Giám đốc

 

Văn bản mới ban hành

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Tất cả: 1387798

Tin nổi bật

Tin đất đai

Cho phép Công ty TNHH Young Vĩnh Long chuyển mục đích sử dụng 21.704,9m2 sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Long An, huyện Long Hồ [14/12/2018] 

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 32.800,5 m2 tại xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm [28/11/2018] 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh [13/11/2018] 

Các tin khác:

Tin trong ngành

Tin khác

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia [17/12/2018] 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh [18/07/2018] 

Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước [16/07/2018] 

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp [12/07/2018] 

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai [22/06/2018] 

Các tin khác:

Hình hoạt động

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

BĐ qui hoạch -Kế hoạch

  HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ
ĐĐA - 29626VPD2018006607 - Tô Thị Bảy
ĐĐA - 29638VPD2018006594 - Dương Văn Ngà+ Chung Ngọc Thanh Hiền
ĐĐA - 29638VPD2018006590 - Bùi Thị Nguyên
ĐĐA - 29629VPD2018006616 - Đinh Văn Ngà
ĐĐA - 29641VPD2018006164 - Ngô Thị Xem
ĐĐA - 29623VPD2018006577 - Phạm Văn Hải
ĐĐA - 29623VPD2018006576 - Phạm Văn Hải
ĐĐA - 29629VPD2018006566 - Trương Minh Tâm
ĐĐA - 29629VPD2018006567 - Trương Minh Tâm
ĐĐA - 29629VPD2018006482 - Võ Văn Danh
ĐĐA - 29632VPD2018006447 - Đặng Lê Duyên
ĐĐA - 29629VPD2018006412 - Lý Vũ Bằng
ĐĐA - 29629VPD2018006300 - Nguyễn Văn Mười
ĐĐA - 29623VPD2018006485 - Nguyễn Văn Cẩm
ĐĐA - 29647VPD2018006487 - Nguyễn Văn Điều
ĐĐA - 29632VPD2018006312 - Võ Thị Thiệt
ĐĐA - 29641VPD2018006512 - Võ Thị Mầu
ĐĐA - 29656VPD2018006557 - Huỳnh Văn Thành
ĐĐA - 29653VPD2018006497 - Gian Thanh Phong
ĐĐA - 29650VPD2018006531 - Lê Thanh Hậu
ĐĐA - 29641VPD2018006527 - Nguyễn Văn Trường
ĐĐA - 29641VPD2018006490 - Phạm Văn Trợ
ĐĐA - 29632VPD2018006429 - Phan Thị Ngọc Anh
ĐĐA - 29632VPD2018006386 - Nguyễn Ngọc Được
ĐĐA - 29647VPD2018005453 - Nguyễn Hữu Toàn
ĐĐA - 29620VPD2018006381 - Nguyễn Thị Kim Thanh
ĐĐA - 29647VPD2018006481 - Lâm Văn Chính
ĐĐA - 29644VPD2018006452 - Huỳnh Văn Nhâm
ĐĐA - 29620VPD2018006469 - Nguyễn Văn Mộng
ĐĐA - 29623VPD2018006352 - Lê Văn Săng
ĐĐA - 29653VPD2018006171 - Nguyễn Hữu Đức
ĐĐA - 29623VPD2018006295 - Nguyễn Thị Bé Năm
ĐĐA - 29656VPD2018006296 - Nguyễn Văn Dương
ĐĐA - 29623VPD2018006290 - Trần Thị Yến Nhi
ĐĐA - 29626VPD2018003643 - Phùng Văn Mười
ĐĐA - 29626VPD2018006382 - Nguyễn Việt Hùng
ĐĐA - 29644VPD2018006220 - Đỗ Thị Đắt
ĐĐA - 29635VPD2018005956 - Mã Thành Xuân
ĐĐA - 29635VPD2018005933 - Lê Hoàng Quang Minh
ĐĐA - 29656VPD2018006384 - Lâm Văn Thuận
ĐĐA - 29656VPD2018006383 - Lâm Văn Thuận
ĐĐA - 29632VPD2018006393 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29632VPD2018006392 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29632VPSD2018006394 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29632VPD2018006391 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29632VPD2018006389 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29632VPD2018006390 - Nguyễn Văn Quyển
ĐĐA - 29638VPD2018006378 - Phan Văn Lo
ĐĐA - 29650VPD2018006494 - Nguyễn Văn Nhã
ĐĐA - 29632VPD2018006431 - Dương Thị Đằng
ĐĐA - 29632VPD2018006493 - Nguyễn Văn Thêm+Trần Thị Thuận
ĐĐA - 29641VPD2018006377 - Nguyễn Văn Khuyên
ĐĐA - 29635VPD2018006419 - Nguyễn Anh Kiệt
ĐĐA - 29635VPD2018006388 - Nguyễn Văn Sum+Nguyễn Thị Kim Anh
ĐĐA - 29641VPD2018005431 - Nguyễn Văn Tư
ĐĐA - 29632VPD2018006339 - Nguyễn Thị Mười
ĐĐA - 29620VPD2018006436 - Nguyễn Thị Hương
ĐĐA - 29623VPD2018006379 - Nguyễn Văn Thảo
ĐĐA - 29641VPD2018006371 - Nguyễn Văn Sơn+Phạm Thị Điệp
ĐĐA - 29629VPD2018006414 - Nguyễn Thị Nâu
ĐĐA - 29653VPD2018006399 - Võ Văn Minh
ĐĐA - 29623VPD2018006257 - Nguyễn Đăng Khoa
ĐĐA - 29632VPD2018006202 - Đặng Văn Quận
ĐĐA - 29644VPD2018006219 - Đỗ Thị Đắt
ĐĐA - 29644VPD2018006256 - Lê Văn Lợi
ĐĐA - 29629VPD2018006357 - Nguyễn Thị Ru
ĐĐA - 29632VPD2018006118 - Nguyễn Văn Quỳ
ĐĐA - 29641VPD2018006246 - Tô Văn Sống
ĐĐA - 29641VPD2018006262 - Nguyễn Văn Quí
ĐĐA - 29632VPD2018006170 - Nguyễn Văn Phước
ĐĐA - 29638VPD2018006277 - Hà Trần Như
ĐĐA - 29644VPD2018006275 - Đỗ Thị Ánh Hồng
ĐĐA - 29635VPD2018006048 - Cao Thị Xinh
ĐĐA - 29629VPD2018006304 - Nguyễn Thành Tây
ĐĐA - 29629VPD2018006373 - Đặng Tấn Thông
ĐĐA - 29653VPD2018006270 - Huỳnh Văn Ngợi+Trần Thị Năm
ĐĐA - 29653VPD2018006372 - Nguyễn Thị Ngọc Bích
ĐĐA - 29641VPD2018006370 - Nguyễn Văn Hiệp
ĐĐA - 29641VPD2018006366 - Võ Văn Phúc
ĐĐA - 29641VPD2018006398 - Dương Hoàng Phát
ĐĐA - 29647VPD2018006335 - Nguyễn Văn Nhựng
ĐĐA - 29647VPD2018006334 - Nguyễn Văn Nhựng
ĐĐA - 29644VPd2018006361 - Đặng Huỳnh Hoa
ĐĐA - 29626VPD2018006194 - Nguyễn Thành Tươi
ĐĐA - 29626VPD2018006185 - Nguyễn Văn Sáu
ĐĐA - 29632VPD2018003918 - Dương Thị Oanh
ĐĐA - 29653VPD2018004187 - Văn Tấn Tài
ĐĐA - 29629VPD2018005682 - Mai Văn Bảnh
ĐĐA - 29626VPD2018005772 - Nguyễn Thị Hiếu
ĐĐA - 29626VPD2018004480 - Trần Văn Bảy
ĐĐA - 29632VPD2018006167 - Nguyễn Văn Cuộn
ĐĐA - 29635VPD2018006291 - Trần Thanh Đông
ĐĐA - 29629VPD2018006313 - Lê Tân Siêng+Nguyễn Thị Mộng Vân
ĐĐA - 29620VPD2018006284 - Nguyễn Thị Út
ĐĐA - 29629VPD2018006314 - Lê Tân Siêng+Nguyễn Thị Mộng Vân
ĐĐA - 29638VPD2018006278 - Hà Văn Út
ĐĐA - 29635VPD2018006280 - Lê Văn Chính
ĐĐA - 29638VPD2018006276 - Nguyễn Chí Thanh
ĐĐA - 29632VPD2018006238 - Đặng Thị Triệu
ĐĐA - 29626VPD2018006249 - Nguyễn Thị Thắm
ĐĐA - 29632VPD2018005775 - Dương Minh Tiến
ĐĐA - 29626VPD2018006023 - Phùng Kim Đào
ĐĐA - 29647VPD2018005976 - La Thị Màu
ĐĐA - 29647VPD2018005977 - La Văn Hùng
ĐĐA - 29644VPD2018005940 - Nguyễn Văn xóm
ĐĐA - 29632VPD2018004930 - Trương Hoàng Tâm
ĐĐA - 29656VPD2018006329 - Lê Thị Phượng
ĐĐA - 29653VPD2018006247 - Nguyễn Văn Út
ĐĐA - 29650VPD2018006303 - Nguyễn Văn Hên
ĐĐA - 29650VPD2018006302 - Nguyễn Văn Hên
ĐĐA - 29632VPD2018006268 - Nguyễn Văn Tình
ĐĐA - 29632VPD2018006269 - Nguyễn Văn Tình
ĐĐA - 29632VPD2018006267 - Nguyễn Văn Tình
ĐĐA - 29626VPD2018005319 - Nguyễn Thanh Hải
ĐĐA - 29626VPD2018005318 - Nguyễn Thanh Hải
ĐĐA - 29626VPD2018005317 - Nguyễn Thanh Hải
ĐĐA - 29647VPD2018006259 - Trần Huỳnh Phì+Võ Thị Tướt
ĐĐA - 29647VPD2018006263 - Lê Thanh Tân
ĐĐA - 29647VPD2018006264 - Lê Thanh Tân
ĐĐA - 29656VPD2018006328 - Lê Hoàng Dũng
ĐĐA - 29641VPD2018006258 - Dương Thị Đằng
ĐĐA - 29623VPD2018006195 - Bùi Văn Lanh
ĐĐA - 29629VPD2018006151 - Bùi Quang Kiệt
ĐĐA - 29626VPD2018006126 - Nguyễn Ngọc Yến Hương
ĐĐA - 29629VPD2018005909 - Nguyễn Thị Kim Thùy
ĐĐA - 29641VPD2018006135 - Lê Văn Sương
ĐĐA - 29620VPD2018006141 - Đinh Thị Thùy Dương
ĐĐA - 29635VPD2018006086 - Nguyễn Văn Giỏi
ĐĐA - 29635VPD2018006067 - Cao Thị Khéo
ĐĐA - 29626VPD2018005275 - Ngô Kim Xuân
ĐĐA - 29650VPD2018006229 - Lâm Thị Thuận
ĐĐA - 29650VPD2018006231 - Lâm Chiến Diên
ĐĐA - 29650VPD2018006232 - Lâm Chiến Duyên
ĐĐA - 29632VPD2018006222 - Nguyễn Văn Năm
ĐĐA - 29632VPD2018006223 - Nguyễn Văn Tám
ĐĐA - 29638VPD2018006180 - Nguyễn Thế Phương
ĐĐA - 29635VPD2018006174 - Lê Văn Dũng
ĐĐA - 29647VPD2018006172 - Ngô Thanh Sang
ĐĐA - 29626VPD2018006234 - Nguyễn Ngọc Hiền
ĐĐA - 29644VPD2018006058 - Lê Tấn Lộc
ĐĐA - 29638VPD2018006115 - Nguyễn Hoàng Dũng
ĐĐA - 29620VPD2018006142 - Phùng Thị Hạnh
ĐĐA - 29620VPD2018006137 - Dương Tấn Thiết
ĐĐA - 29632VPD2018006099 - Trần Hùng Cường
ĐĐA - 29626VPD2018006077 - Trần Việt Nam
ĐĐA - 29626VPD2018006129 - Nguyễn Thị Nga
ĐĐA - 29638VPD2018006103 - Huỳnh Văn Hùng
ĐĐA - 29638VPD2018006102 - Nguyễn Văn Việt
ĐĐA - 29638VPD2018006112 - Nguyễn Trọng Nam
ĐĐA - 29626VPD2018005793 - Đỗ Thị Thu Hiền
ĐĐA - 29620VPD2018006214 - Trần Thanh Nhẹ
ĐĐA - 29632VPD2018006221 - Trương Thị Tha
ĐĐA - 29626VPD2018006145 - Nguyễn Thành Tươi
ĐĐA - 29626VPD2018006144 - Nguyễn Thành Tươi
ĐĐA - 29623VPD2018006196 - Bùi Văn Tùng
ĐĐA - 29623VPD2018006191 - Nguyễn Văn Vạn
ĐĐA - 29641VPD2018006227 - Nguyễn Văn Bé Ba
ĐĐA - 29632VPD2018006088 - Nguyễn Thị Quyến+ Trần Văn Bồi
ĐĐA - 29626VPD2018006131 - Nguyễn Ngọc Yến Hương
ĐĐA - 29629VPD2018006074 - Đặng Văn Trượng
ĐĐA - 29629VPD2018006073 - Đặng Văn Trượng
ĐĐA - 29629VPD2018006072 - Đặng Văn Trượng
ĐĐA - 29629VPD2018006076 - Đặng Thị Ngọc Sương
ĐĐA - 29629VPD2018006075 - Đặng Thị Ngọc Sương
ĐĐA - 29632VPD2018005918 - Cao Thanh Tùng
ĐĐA - 29620VPD2018006157 - Nguyễn Trung Nông+ Nguyễn Thị Trúc linh
ĐĐA - 29632VPD2018006150 - Cao Hoàng Khâm
ĐĐA - 29632VPD2018006152 - Nguyễn Văn Long+ Phạm Thị Mười Ba
ĐĐA - 29644VPD2018006098 - Lê Văn Phương
ĐĐA - 29626VPD2018005796 - Võ Văn Hoạch
ĐĐA - 29638VPD2018005820 - Nguyễn Ngọc Ánh
ĐĐA - 29620VPD2018006078 - Nguyễn Ánh Khoa
ĐĐA - 29641VPD2018006134 - Nguyễn Thị Hoa
ĐĐA - 29629VPD2018006068 - Nguyễn Văn Thiết
ĐĐA - 29635VPD2018005982 - Lê Văn Bảy
ĐĐA - 29635VPD2018005981 - Lê Văn Bảy
ĐĐA - 29641VPD2018005944 - Dương Văn Sĩ
ĐĐA - 29638VPD2018005653 - Lê Thanh Trung
ĐĐA - 29629VPD2018005852 - Đinh Thị Lệ+ Võ Văn Tám
ĐĐA - 29647VPD2018006037 - Nguyễn Hoàng Út
ĐĐA - 29656VPD2018006055 - Nguyễn Thị Anh Đào
ĐĐA - 29632VPD2018006012 - Hồ Thị Thu Tư
ĐĐA - 29641VPD2018005997 - Nguyễn Văn Minh
ĐĐA - 29629VPD2018005992 - Lê Thành Thương
ĐĐA - 29656VPD2018005805 - Phạm Thị Công
ĐĐA - 29635VPD2018005700 - Phạm Ngọc Điệp
ĐĐA - 29656VPD2018005899 - Võ Văn Hải
ĐĐA - 29656VPD2018005896 - Võ Văn Hải
ĐĐA - 29632VPD2018005927 - Trần Thị Thúy Quỳnh
ĐĐA - 29632VPD2018005928 - Trần Văn Bảy
ĐĐA - 29632VPD2018005929 - Trần Văn Bảy
ĐĐA - 29632VPD2018005766 - Phạm Thanh Hùng
ĐĐA - 29626VPD2018005892 - Nguyễn Thị Tuyết Giang
ĐĐA - 29641VPD2018005935 - Trần Thị Kim Cúc
ĐĐA - 29650VPD2018005926 - Huỳnh Thị Kim Hiếu
ĐĐA - 29626VPD2018005903 - Trần Minh Tâm
ĐĐA - 29647VPD2018005925 - Nguyễn Hồng Ân
ĐĐA - 29644VPD2018005991 - Phạm Thị Hồng Nhung
ĐĐA - 29638VPD2018005949 - Hồ Thị Chính
ĐĐA - 29647VPD2018006031 - Lê Thị Thủy