CHI TIẾT TIN

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022
(19/08/2022 13:26:30)
Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022

1. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 33 người

2. VỊ TRÍ: Đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đăng ký đất đai, thông tin lưu trữ.

Làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai và các Chi nhánh trực thuộc.

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng hoặc Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành quản lý đất đai, công nghệ Thông tin, Luật; quản lý Tài nguyên Môi trường.

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ A tiếng Anh trở lên hoặc tương đương.

- Trình độ Tin học: trình độ A trở lên.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương (không quá 06 tháng).

- Bản sao giấy CMND, hộ khẩu thường trú và giấy khai sinh có chứng thực (không quá 06 tháng).

- Bản sao Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (không quá 06 tháng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản kê khai vị trí công tác, nhiệm vụ, công việc và thời gian tham gia đối với cá nhân đăng ký dự tuyển đã có tham gia công tác từ các đơn vị khác.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24x33cm (có ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc).

Người có hồ sơ đăng ký dự tuyển không được xét tuyển thì không hoàn lại hồ sơ.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày 23/8/2022 đến ngày 26/8/2022.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Hành chính – Tổng hợp Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ: số 62 đường, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại số: 02703.852.239

6. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn

Thời gian thi tuyển: dự kiến thi ngày 06/9/2022.

Mọi chi tiết liên hệ: Tại phòng Hành chính – Tổng hợp, điện thoại số: 02703.852.239 (gặp chị Vân).