CHI TIẾT TIN

Thông báo số 3211/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng cơ sở hạ tầng và nhà ở khu đất của Công ty Cổ phần tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mêkông chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long
(23/08/2022 07:47:54)
Kết quả kiểm tra hiện trạng cơ sở hạ tầng và nhà ở khu đất của Công ty Cổ phần tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mêkông chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long