CHI TIẾT TIN

Thông báo số 424/TB-HĐTBDVC về Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường năm 2022
(24/11/2022 10:08:02)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem chi tiết tại đây.