Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Danh sách văn bản cần xin ý kiến công dân

STT Trích yếu Số tệp đính kèm
1 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 1
2 Dự thảo luật Đất đai 1